Delamode se pridružuje “United Shipping Network”

11. 06. 2018

Delamode, deo Xpedator Plc grupe, sa zadovoljstvom objavljuje da se priključuje “United Shipping Network”-u. Inicijalno će Mreži pristupiti Delamode kancelarije u Bugarskoj, Litvaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji I Srbiji.

United Shipping Inc, je svetska mreža nezavisnih lokanlinih špeditera I carinskih brokera. Posluje u 85 zemalja I sa 430 kancelarija širom sveta Mreža koristi najsavremeniju tehnologiju kako bi uvoznicima I izvoznicima omogućila globalni pristup, uz stručnost lokalnih nezavisnih brokera.

Shaun Godfrey, COO – Freight Forwarding, Xpediator Plc, je izjavio:“Uvođenje I prilika za pridruživanje “United Shipping network” došli su iz Anglia Forwarding Ltd, koji su se nedavno priključili Xpedator Plc Grupi i već duži niz godina uspešno rade u sklopu Mreže. Stoga, uzbuđeni smo što će naše kolege iz Delamode-a moći da podrže Mrežu sa sličnim uslugama unutar istočne Evrope, oblast koja je u značajnom rastu I pruža velike komercijalne mogućnostisti članovima “United Shipping network”. Veoma smo ponosni što će se Delamode kancelarije pridružiti takvoj svetski uspostavljenoj mreži I iskoristiti prednosti postajući deo multinacionalne logističke saradnje.

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Read more

Confirm