Kompanija Delamode beleži uspehe na Londonskoj berzi

08. 18. 2017

Delamode, divizija grupe Xpediator Plc, sa zadovoljstvom objavljuje svoj uspešan pristup AIM (Alternativno investicijsko tržište) tržištu Londonske berze.

Xpediator PLC je holding kompanija grupe Xpediator koja posluje pod nekoliko brendova. Izvornu kompaniju, poslovanje pod nazivom „Delamode”, osnovao je 1988. godine Stiven Blit (generalni direktor grupacije), kao kompaniju koja pruža špediterske usluge u Ujedinjenom Kraljevstvu. U međuvremenu grupa se razvila u integrisani sistem poslovanja u upravljanju špedicijom koji posluje u logistici lanca snabdevanja i sektoru realizacije porudžbina širom Ujedinjenog Kraljevstva i Evrope, sa naročitim naglaskom i ekspertizom u zemljama centralne i istočne Evrope (u daljem tekstu: „CEE”). Xpediator će koristiti prihode iz IPO za M&A (spajanje i akvizicija) aktivnosti, kao i za ubrzanje realizacije planova organskog rasta.

Grupa ima tri glavna područja poslovanja:

1. Špediterske usluge, poslovanje pod brendom Delamode, i specijalizovaoa za povezivanje CEE zemalja i Ujedinjenog Kraljevstva.

2. Logistika i skladištenje koje se sastoji od: distributivnih čvorišta u Ujedinjenom Kraljevstvu i južnoj Evropi i koje pruža preko 39.000 m2 zajedničkog korisničkog prostora; usluga za distribuciju paleta, pri čemu je Grupa glavni primalac franšize rumunske mreže za distribuciju paleta koja se sve više razvija i koja posluje pod nazivom Pall-Ex; i odnedavno stečene kompanije EMT sa sedištem u Londonu i specijalizovane za modnu logistiku.

3. Transportne usluge, poslovanje pod nazivom Affinity, a koje obezbeđuje pakete goriva i kartica za putarinu, finansijske i usluge podrške za prevoznike u južnoj Evropi.

U Grupi trenutno ima preko 600 zaposlenih, sa poslovnim sedištem u Brejntriju, u Eseksu, i kancelarijama u Bugarskoj, Litvaniji, Estoniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji i kroz poslovanje na ukupno 22 lokacije. Ova mreža kancelarija obezbeđuje redovne i direktne usluge koje povezuju istočnu Evropu, Balkan i baltičke zemlje sa zapadnom Evropom, zajedno sa logističkim operacijama i mogućnostima skladištenja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Rumuniji.

Detalji o uvrštenju u službenu kotaciju

 • 5 miliona britanskih funti prikupljeno je shodno plasmanu 20.833.333 novih običnih akcija institucionalnim i drugim investitorima po ponuđenoj ceni od 24 penija po akciji
 • Tržišna kapitalizacija kompanije Xpediator pri prijemu iznosi 24,2 miliona britanskih funti (na osnovu cene ponuđene u plasmanu)
 • Neto prihodi koje je prikupila Kompanija biće prvenstveno korišćeni za izvršenje Grupne strategije akvizicija, ali istovremeno i za ubrzanje realizacije planova organskog rasta Grupe, uključujući proširenje ponude proizvoda koje nudi Affinity, proširenje pogona i IT unapređenja i dalji razvoj EshopWedrop, operacija elektronske trgovine Grupe
 • SP Angel nastupa u svojstvu nominovanog savetnika i zajedničkog brokera, a Cantor Fitzgerald Europe nastupa u svojstvu finansijskog savetnika, voditelja knjige akcija i zajedničkog brokera za Xpediator
 • TIDM šifra za kompaniju Xpediator je XPD, a njen ISIN broj je GB00BF6P5V92

Ključni podaci

 • Xpediator je već ustoličena i profitabilna kompanija za upravljanje špedicijom sa osvedočenim rezultatima u rastu prihoda i profita
 • Zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, kompanija Xpediator, na osnovu nezvaničnih informacija, obuhvatajući i nedavno stečenu kompaniju EMT, ostvarila je prihod od 76,3 miliona britanskih funti i operativni profit pre vanrednih stavki od 3,5 miliona britanskih funti
 • Grupa poseduje izrazito iskusan i posvećen Odbor i upravljački tim sastavljen od ljudi sa dugogodišnjim iskustvom
 • Xpediator poseduje prednost već uspostavljenog tržišnog prisustva i stručnost na CEE tržištima koja se sve brže razvijaju, budući da je u ovom regionu prisutna više od 20 godina
 • Odbor poseduje jak plan prihoda kojim unapređuje ciljeve akvizicija
 • Xpediator se pridružio AIM tržištu sa snažnim registrom akcionara, sačinjenim od fondova za rast i fondova prihoda
 • Odbor namerava da usvoji progresivnu politiku dividendi koja odražava očekivanja budućeg generisanja novčanih tokova i potencijala dugoročnih prihoda Grupe
 • Direktori smatraju da će pristup AIM tržištu i unapređeni javni profil omogućiti Odboru da ubrza realizaciju planova za organski razvoj grupe i sprovođenje njene strategije akvizicija

Generalni direktor kompanije Xpediator Stiven Blit je rekao: „Naš uspešan IPO i pristup AIM tržištu predstavljaju značajnu promenu za Kompaniju.

Kao iskusnom dobavljaču usluga u upravljanju špedicijom širom Ujedinjenog Kraljevstva i Evrope, naše opsežno poznavanje transporta i distribucije, posebno unutar centralne i istočne Evrope, izazvali su veliko zanimanje investitora. Prelazeći u domen javnog poslovanja, sada možemo da ubrzamo strategije sopstvenog organskog razvoja, kao i da nastavimo sa ciljanim akvizicijama kako bismo iskoristili prednosti veoma rascepkanog tržišta.

Sa velikim zadovoljstvom poželeo bih dobrodošlicu našim novim deoničarima u Xpediator i radujemo se postizanju daljeg razvoja na tržištu u što skorije vreme.”

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Read more

Confirm