About Xpediator Plc

About Xpediator PLC

Xpedator Plc je matična kompanija za Xpedator grupu kompanija, koja posluje pod nekoliko imena. Komaniju koja posluje pod imenom „Delamode“ osnovao je Stephen Blyth 1988 godine, pružajuči usluge špedicije u Velikoj Britaniji. Danas je grupa internacionalne mreže kancelarija porasla i pruža usluge drumskog, pomorskog i vazušnog prevoza, zajedno sa logistikom i skladištenjem u Velikoj Britaniji i Ruminiji.

Xpedator je utvrdila svoje postojanje na tržištu u Centralnoj i Istočnoj Evropi i baltičkim državama. Kompanija trenutno ima preko 1000 zaposlenih sa predstavništvima u Breintriju, Eseksu I kancelarije u Bugarskoj, Litvaniji, Letoniji, Estoniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji, koji posluju na ukupno 38 lokaciji.

Kompanija/Grupa ima tri glavne oblasti poslovanja koje rade samostalno i na dnevnom nivou ali su centralno vođena  ka cross-sell usluga potrošačima iz baze matične kompanije:

  • Špedicija: posluje pod imenima Delamode, Anglia Forwarding Limited, Benfleet, Regioal Express I EshopWedrop i specijalizuje se na rutama Velike Britanije I CEE
  • Logistika i skladištenje: sastoji se od distributivnih i logističkih centara u Velikoj Britaniji, Bugarskoj i Rumuniji i posluje pod imenima Delamode, Import Services Limited, EMT i Pall-Ek.
  • Transportne usluge: uključuje paket goriva i platnih kartica pretežno u Rumuniji, Srbiji, Makedoniji I Crnog Gori posluje pod imenom Affinity Transport Solutions.

.

Xpediator Plc

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Read more

Confirm